ใส่บาตร - ปันพร
มาวัดทำไม
ชมบุญ
น้ำธรรม
แดงด้วยใจ
งามกายงามใจ
อวิชชา
จังว่าน้องเป็นไผ
วิงวอน
แม่ลูก
ขอร่วมบุญ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |>>


All (329)
default (36)
บทกวีเพื่อการศึกษา (293)All (0)
default (0)ชื่อ :
เว็บไซต์ (หากไม่มีไม่ต้องระบุ) :
ข้อความ :
เท่ห์
เศร้า
ครุ่นคิด
ยิ้ม
กรุ้มกริ่ม
เขิล
โมโห
Security code :
สมัครสมาชิก | Loginขับลำ จำปาขาวลาวใต้ jampakhao lao tai ปติตันขุนทด นำเสนอ
2011-12-22 11:20:31

ขับลำ จำปาขาวลาวใต้ โดยอินแตง แก้วบัวลา
ปติ ตันขุนทด
บทเกริ่น
 
แป่แหล่  แป่แหล่แก้มเจ้าแปแหล
เซิญมาแวะ   แน  บ้านเกิดเมืองนอน  บ่อนแดนอารยะธรรมมีเสียงลำวีวอน   อยู่บ่อนแขวงจำปา   ไผคิดฮอดปู่ย่า
เซิญมา   แวะ...
 
บทเนื้อหา

มื้อนี้  หมอลำขอไขแจ้ง   แถลงกลอนแจ้งข่าว
จำปาขาวลาวใต้   ควรไขอ้า  จ่อจี๋

ไผบ่เคยมาพี้  นางยินดี๋ให้มาแวะ
อุดมดีแท้เท้   แล้แหล่วซื่นสอง

แขวงจำปาตั้งอยู่บ่อนหย่อนหยอน  อยู่ใกล้หย่อนคอนพะเพ็ง  นางบรรเลงเสียงดนตรี   อยูหลี่ผีตอนใต้

ไผได้ไปเห็นแล้ว   อุดมดีเป็นตาอยู่
มีหมู่ปลาดีดด้อน    ออนซอนเด
บัดเมือมอง    น้ำไหลตีต่อยต้อง   ฟองต่อยต้ำหมักหิน   เป็นวินวินวนเวียน    เบิ่งซ้ำเกวียนกงล้อ

เหลียวเบิ่งอาป้าถ้อ   อ่างทอทอมซุมปลาพอนเพียว่า   มัจฉามีมากล้นมันลอยน้ำแก่งวัง

มีหมู่ปลาข่อกั้ง   กุ้งโก่งแกมหอย  
มัจฉาลอยในวัง   จังแม่นออนซอนเด

ออนซอนเดนอป้า    มีปูปลาน้อยใหญ่
อยู่ดินแดนภาคใต้  ให้ไปดิ้นเลาะฟอน

ขี่เฮือพายเล่นจร  คอนท้ายน้ำนำกระแส
หาตึกแหไหลมอง   กะก้องลำทางใต้

พ่อเอ๋ย   ลำเซิญไปกับเสียงน้ำ   ยามแลงงายเซ้าค่ำ    เป็นเสียงลำพื้นบ้าน    หัวใจซ้อยชื่นบานสำราญเด

ออนซอนดินอุดมดน   ประซาซนก็ดูหมั่น
ฮอมฮักกันแพงกัน ซิ้นต่อนหนา                       ปลาต่อนน้อย  แลงเซ้าก็ส่งกัน

สามัคคีมีรักหมั่น    ขยันเวียกเอาใจใส่
เสียสละมีน้ำใจ   ไผปากจาอ่อนน้อมโดยจ้าวจักแม่นดี

มาฮอดทุกมื้อนี้  แฮงแมม่วนสวนสนุก
เดี๋ยวนี้มาถึงยุค   ประเทศลาวเจริญแล้ว

มีหลายแนวก็เสริมสร้าง   ขยายโตเติบใหญ่
ตั้งแต่เหนือตลอดใต้    ก็ไวฟ่าวก่อแปง

ตลอดฝนและแล้ว   ก็แม่นม่วนสบายใจ
แขกใกล้ไกลก็มาซม   ถิ่นอุดมลาวนี่

มีเสียงลำเสียงฮ้อง   หลายทำนองฮ้องกล่าว  แฟนเอ๋ย
ศิลปะขับลำลาว    ตั้งแต่เหนือฮอดใต้มีไว้ผู้สู่แนว

เซิญเดอ  ไผผู้เคยมาแล้ว  ให้มายามน้องอีกแน
หมู่บ่เคยมาแท้แท้    ให้มาแหม้เที่ยวซม

เสียงลำสมลาวใต้   บ่ลืมไลของปู่ย่า
ยังมาลำออดอ้อน   อย่าลืมถ้อนท่านผู้ฟัง

หวนคืนหลังยังจำไว้    ไผอยู่ไกลบ้านเกิดเก่า    
เซิญมายามเดอแจ่มเจ้า   เสียงลำลูกส่งเมือเหลือใจ

ผู้อยู่เหนือลงเมือใต้    ไปหลายปีบ่โค้งต่าว
บางคนลาวอยู่ภาคใต้   บัดไปกันอยู่เหนือ

บางคนหนีพงศ์เผ่าเซื้อ   ไปญี่ปุ่นเมริกา
หลายหลายปีบ่ทันมา     แวะเยือนยามบ้าน

บางคนหนีไกลฮ้าน    เฮือนซานสถานที่
ไปหาเงินอยู่พุ้นไปหาเงินอยู่พี้   บัดเดี๋ยวนี้บ่ต่าวมา

สาวนางได้แต่ลำคอยท่า    ไผสิมาเป็นคู่
ยังนอนขดขี่คู้       คอยชู้ผู้บ่มี

จังเอาเสียงลำนี้   มาวอนถามถึงพี่
ไผบ่มีคู่ซ้อน  ให้มาถ้อนอยู่อยู่โดน  เดอซายเอย  

เป่ยเเหลย  แก้มเจ้าเป่ยเลย
ไผสิเมือเป็นเขย     ดอกฟ้าเพชรโพนทอง
  หัวใจน้องยังว่าง   อยู่เดออ้าย
 
ขับลำโดย   อินแตง แก้วบัวลา  บ้านคันแยง
โพนทอง   จำปาสัก   ประเทศ สปป.ลาวทำ ถ้าหากยืดเยื้อต่อไปคงต้องคิด
by : mbtshoe [2012-03-07 15:54:14]


ทำ ถ้าหากยืดเยื้อต่อไปคงต้องคิด
by : mbtshoe [2012-03-07 15:54:14]