แสดงกราฟเปรียบเทียบ


ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตของคุณคือ

267.80kbps

ความเร็วสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ 33.48 KB/sec. จากเว็บไซต์.

28.8 kbps dial-up
33.6 kbps dial-up
53.3 kbps dial-up
56 kbps ISDN
128 kbps ISDN
267.8 kbps YOU
384 kbps DSL
768 kbps DSL
1000 kbps DSL
1500 kbps DSL/T1/Cable Modem


Retest     Close

Ohozaa.com Internet Speed Checker